AutOnline |

AutOnline

מערכת AutOnline – נתוני מכירות בזמן אמתUntitled-2
 • הצגת נתוני המכירות ברשת בזמן אמת (ONLINE) .
 • הצגת מספר עסקאות .
 • השוואות מכירות בגפים מקדמים בזמן אמת .
 • ניתוח מכירות / תקבולים .
 • השוואות מכירות לפי שעות .
 • הצבת יעדי מכירות לחניות הרשת .
 • הצגת העתקי מסמכים מהחניות הרשת בזמן אמת .
 • ניתוח רווחיות בזמן אמת .
 • הצגת רשימת העובדים אשר נמצאים בזמן אמת במשמרת .
 • חישוב חודשי של הכנסות הרשת לפי קצב המכירה עד כה .
 • הפצת מכירות הכי גבוהות לכלל חנויות הרשת בכדי לקדם מכירות .
 • מחולל בונוסים לעובדים
 • התראות SMS למנהל הרשת בעת עמידה ביעדים .
 • הצגת עסקה הכי גבוהה בסניף ובכל הרשת .
 • אפשרות למעבר חופשי בין תאריכים במסך "חדר המצב" (רצ"ב תמונה).
 • חישוב עלות % שכר של עובד לפי המכירות עד כה בזמן אמת .
 • ניתוח מכירות לפי הפרטים הכי נמכרים ברשת .
 • ניתוח מכירות % מכירות ללקוחות מזדמנים ו %מכירות ללקוחות מועדון .
 • אופציה להתקנת חישן הסופר את כמות האנשים הנכנסים לחנות בכל יום , המערכת תבצע ניתוח לפי כמות האנשים הכנסים לאומת כמות הקניות בחנות .


לפרטים נוספים ולנציג שירות

אוטוסופט בשבילכם ולמענכם !

רחוב שארית ישראל 35 בית שער הסיטי, תל אביב 68165

טל: 072-2772222 | פקס: 072-2766105