הוראות מעבר שנה לחישובית |

הוראות מעבר שנה לחישובית

מעבר שנה חישובית זהב חד צדדית

הוראות למעבר לשנת הכספים הבאהתוכנת ´חישובית זהב החדשה´ למערכת חד-צידית – חלונות בכל שנת מס יש לפתוח עסק חדש, "חישובית זהב" מתייחסת לכל שנת מס כעסק בנפרד. המערכת מאפשרת פתיחה קלה ונוחה של עסק חדש המסתמך על הנתונים מהעסק של שנת המס הקודמת. אנו ממליצים לפתוח את העסק לשנת המס החדשה ביום האחרון של שנת המס המסתיימת או בתום יום העבודה האחרון בשנה, ניתן גם להוציא בתאריך ביום הראשון של שנת העבודה החדשה בתחילת יום העבודה. להלן סדר הפעולות לפתיחת עסק בשנת מס חדשה:

 •  יש להימצא במסך רשימת העסקים, לסמן את העסק של שנת המס הקודמת ולהקיש על מקש ´העתק או  העברת שנה'
 •  יתקבל חלון של ' העתקת חברה ' המכיל את רשימת כל הטבלאות הקיימות במערכת, כעת כל התיבות מסומנות במידה ואינך רוצה להעתיק את אחת מהטבלאות יש להסיר את סימון התיבה, בסיום יש להקיש על מקש ' אישור '.
 • יפתח חלון שבו יש להקיש את שנת המס הנוכחית, שם העסק וסיסמא (לא חובה).4. תתקבל הודעה ´כעת יוצר חברה חדשה… אנא המתן´. העברת יתרות פתיחה לצורך העברת יתרות פתיחה מהעסק של שנת המס הקודמת לשנת המס החדשה, יש להיכנס לעסק החדש שנפתח לבחור בחוצץ ´עסק´, ´יתרות מעסק קיים´, יתקבל תפריט ובו 3 אופציות:
  • קליטת יתרות פתיחה – העברת יתרת פתיחה של כרטיסי לקוחות/ספקים.
  • קליטת מלאי פתיחה – העברת יתרת מלאי פתיחה של פריטים.
  • קליטת תנועות תזרים – העברת תנועות תזרים משנת מס קודמת.

קליטת יתרות פתיחה
יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת , ממנה יועברו יתרות הפתיחה, ניתן להציג את רשימת העסקים הקיימים, ע"י מקש בחר.
יש להקליד את תאריך קליטת תנועות של יתרות הפתיחה (מומלץ בד"כ 01.01 של שנת המס החדשה).
יש לציין את מספר החשבון באינדקס שהוקם לקליטת יתרות הפתיחה, ניתן להציג את סעיפי ההכנסות הקיימים באינדקס ע"י בחר, במידה וחשבון יתרת פתיחה לא קיים   ניתן להקימו ע"י מקש חדש.

שים לב – יש לוודא שחשבון יתרת הפתיחה משוייך לקבוצת הכנסה (בטווח כרטיסים 200-1).

 • לא להעביר יתרות כרטיסים שיתרתם בין 1- ל- 1, ניתן להגדיר למערכת לא להעביר יתרות לכרטיסים שיתרתם בטווח המוגדר.
 • ניתן להגדיר אם קליטת יתרות הפתיחה תתבצע ל: מאגר זמני או למאגר קבוע. שים לב – לא ניתן לבצע שינויים לתנועות הקיימות במאגר תנועות הקבוע לכן ממולץ לבחור העברה למאגר הזמני בו ניתן לבדוק שהיתרות נקלטו בצורה תקינה ולהעבירן למאגר הקבוע.

קליטת יתרות מלאי – (לבעלי מערכות 3004, 3006)

 • יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת, ממנה יועברו יתרות הפתיחה, ניתן להציג רשימת העסקים הקיימים, ע"י מקש בחר.
 • יש להקיש את התאריך לקליטת תנועות המלאי (בדר"כ 01.01 של שנת המס החדשה).
 • יש להקיש את מספר המחסן להעברת יתרות המלאי. ניתן לבחור מחסן מתוך רשימת מחסנים ע"י בחר.
 • יש לסמן האם להעביר יתרות רק לפריטים ביתרה חיובית או להעביר יתרות לכל הפריטים.
 • יש לסמן באיזה ערך להעביר את הפריטים – לפי ערך אחרון/ פיפו/ ללא ערך.

קליטת תנועות תזרים

 • יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת , ממנה יועברו יתרות הפתיחה, ניתן להציג רשימת העסקים הקיימים, ע"י מקש בחר.
 • יש להקיש את התאריך ממנו יש להעביר את תנועות התזרים משנת המס הקודמת (בד"כ 01.01 של שנת המס החדשה).
 • יש להקיש את מספר חשבון הבנק אליו יועברו תנועות התזרים.
מעבר שנה לחישובית זהב כפולה

בכל שנת מס יש לפתוח עסק חדש, תוכנת הנהלת חשבונות ´חישובית זהב´ מתייחסת לכל שנת מס כעסק בנפרד. המערכת מאפשרת פתיחה קלה ונוחה של עסק חדש המסתמך על הנתונים מהעסק של שנת המס הקודמת.
אנו ממליצים לפתוח את העסק לשנת המס החדשה ביום האחרון של שנת המס המסתיימת או בתום יום העבודה האחרון בשנה, ניתן גם להוציא בתאריך ביום הראשון של שנת העבודה החדשה בתחילת יום העבודה.

סדר הפעולות לפתיחת עסק בשנת מס חדשה:

 1. יש להימצא במסך רשימת העסקים, להתמקד על העסק של שנת המס הקודמת ולהקיש על מקש ´העתק´ או 'מעבר שנה '
 2. יתקבל חלון של ´העתקת חברה´ המכיל את רשימת כל הטבלאות הקיימות במערכת, כעת כל התיבות

מסומנות, במידה ואינך רוצה להעתיק את אחת מהטבלאות יש להסיר את סימון התיבה, בסיום יש להקיש על מקש ´אישור'.3. יפתח חלון שבו יש להקיש את שנת המס הנוכחית, שם העסק וסיסמא (לא חובה).4. תתקבל הודעה ´כעת יוצר חברה חדשה… אנא המתן'.לאחר פתיחת העסק, תוכל להעביר אליו יתרות משנת המס הקודמת.

העברת יתרות פתיחה לצורך העברת יתרות פתיחה מהעסק של שנת המס הקודמת לשנת המס החדשה, יש להיכנס לעסק החדש ולבחור בתפריט ´עסק´ את האופציה ´משנה קודמת´, יתקבל תפריט ובו 5 אופציות:

 • קליטת יתרות פתיחה לכרטיסים – העברת יתרת פתיחה של כרטיסים (בד"כ לקוחות וספקים).
 • קליטת תנועות פתוחות לקופות – העברת תנועות של שיקים שטרם הופקדו.
 • קליטת תנועות לחשבון בנק – העברת תנועות לחשבון הבנק של תנועות שלא הותאמו.
 • קליטת יתרות מלאי – העברת יתרת מלאי פתיחה לפריטים.
 • קליטת תנועות תזרים – העברת תנועות תזרים משנת מס קודמת.

קליטת יתרות פתיחה לכרטיסים

בבחירת אופציה זו יפתח חלון ובו יש לציין את הפרטים הבאים:

 1. קליטת יתרות פתיחה מעסק מספר– יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת, ממנה יועברו יתרות הפתיחה, ניתן להציג את רשימת העסקים הקיימים ע"י מקש ´בחר´.
 2. תאריך לרישום פקודת היומן – יש להקליד את התאריך לרישום הפקודות (מומלץ בד"כ 01.01 של שנת המס החדשה).
 3. קוד מיון – יש להקיש את קודי המיון להעברה, ברירת המחדל היא קבוצת הלקוחות.
 4. חשבון – ניתן לקבוע את החשבונות של הכרטיסים שיש להעביר, אין חובה. במידה ולא נקבעו חשבונות הכרטיסים יועברו יתרות פתיחה לכל הכרטיסים ששייכים לקוד המיון שנבחר.
 5. העברת יתרות ₪/ מט"ח – ניתן להגדיר האם להעביר יתרת פתיחה בש"ח או במט"ח.בהעברת יתרת מט"ח לכרטיסים היתרה מועברת בסכום אחד, במידה וניהול הכרטיס מתבצע עם מס´ מטבעות תועבר יתרה עם שיוך למטבע האחרון שנקלט לכרטיס.
 6. העברת יתרה בסכום אחד – תיבה זו מסומנת כברירת מחדל, במידה וברצונך להעביר את יתרת הכרטיס בצורה מפורטת יש להסיר את הסימון, היתרה תהיה מורכבת מהתנועות האחרונות בכרטיס.
 7. לא להעביר יתרות לכרטיסים שיתרתם בין 1- ל 1, ניתן להגדיר למערכת לא להעביר יתרות לכרטיסים שיתרתם בטווח המוגדר.
 8. בתום התהליך יתרות הפתיחה יועברו למאגר הזמני, יש לבדוק שהיתרות נקלטו בצורה תקינה, לאחר הבדיקה יש להעבירן למאגר הקבוע.

קליטת תנועות פתוחות בקופות

בבחירת אופציה זו תתקבל ההודעה הבאה: ´שים לב! פעולה זו מעבירה את התנועות הפתוחות בקופה שעדיין לא הופקדו.

פעולה זו מהווה את יתרת הפתיחה לקופה´ בהקשת אישור יתקבל החלון הבא, ובו יש לציין את הפרטים הבאים:

 1. קליטת תנועות פתוחות בקופות מעסק מספר – יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת, ממנה יועברו התנועות הפתוחות, ניתן להציג את רשימת העסקים הקיימים, ע"י מקש ´בחר´.
 2. תאריך רישום לפקודת היומן – יש להקליד את תאריך לרישום של הפקודות (בד"כ 01.01 של שנת המס החדשה), תאריך הערך שיועבר הינו של פרטי השיק.
 3. חשבון – יש להגדיר את החשבון להעברה.

בתום התהליך יתרות הפתיחה יועברו למאגר הזמני, יש לבדוק שהיתרות נקלטו בצורה תקינה, לאחר הבדיקה יש להעבירן למאגר הקבוע.

קליטת תנועות פתוחות לחשבון בנק

בבחירת אופציה זו תתקבל ההודעה הבאה ´שים לב! פעולה זו מעבירה את התנועות הפתוחות בחשבון בנק שעדיין לא הותאמו. פעולה זו מהווה את יתרת הפתיחה לחשבון הבנק´בהקשת אישור יתקבל החלון הבא, יש לציין את הפרטים הבאים:

 1. קליטת תנועות פתוחות מעסק מספר – יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת, ממנה יועברו התנועות הפתוחות, ניתן להציג את רשימת העסקים הקיימים, ע"י מקש ´בחר´.
 2. תאריך רישום לפקודת היומן – יש להקליד את תאריך לרישום של הפקודות (בד"כ 01.01 של שנת המס (בד"כ 01.01 של שנת המס החדשה), תאריך הערך הינו של התנועה המקורית.
 3. חשבון – יש להגדיר את החשבון להעברה.

ניתן לבחור את צורת העברת התנועות:

 1. העברת תנועות לא מותאמות– מאפשר העברת התנועות שלא הותאמו.
 2. העברת תנועות בתחום תאריכים– מאפשר העברת התנועות בטווח תאריכים.
 3. בתום התהליך יתרות הפתיחה יועברו למאגר הזמני, יש לבדוק שהתנועות נקלטו בצורה תקינה, לאחר הבדיקה יש להעבירן למאגר הקבוע.

קליטת יתרות מלאי – (לבעלי מערכת 9812)

 • יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת, ממנה יועברו יתרות הפתיחה, ניתן להציג רשימת העסקים הקיימים, ע"י מקש ´בחר´.
 • יש להקיש את התאריך לקליטת תנועות המלאי (בד"כ 01.01 של שנת המס החדשה).
 • יש להקיש את מספר המחסן להעברת יתרות המלאי. ניתן לבחור מחסן מתוך רשימת מחסנים ע"י ´בחר´.4
 • יש לסמן האם להעביר יתרות רק לפריטים ביתרה חיובית או להעביר יתרות לכל הפריטים.
 • יש לסמן באיזה ערך להעביר את הפריטים – לפי ערך אחרון/ פיפו/ ללא ערך.
 • בסיום הקליטה תנועות המלאי יועברו למאגר תנועות המלאי.

קליטת תנועות תזרים

בבחירת אופציה זו יפתח חלון ובו יש לציין את הפרטים הבאים:

 1. קליטת תנועות תזרים מעסק מספר– יש להקיש את מספר העסק של שנת המס הקודמת, ממנה יועברו יתרות הפתיחה, ניתן להציג את רשימת העסקים הקיימים, ע"י מקש ´בחר.
 2. קליטת תנועות תזרים החל מתאריך – יש להקיש את התאריך ממנו יועברו תנועות התזרים (בד"כ 01.01(בד"כ 01.01  של שנת המס החדשה).
 3. חשבון – ניתן להגדיר את החשבונות להעברת תנועות התזרים.