כותרות חשבונית – מדריך קופה רושמת כפולה

 

כותרות חשבונית
חוצץ זה מאפשר שינוי של כותרות העמודות במסמכים. לדוגמא: ניתן לשנות את שם עמודת מחיר יחידה למחיר לצרכן וכו'.
כותרת "עוסק מורשה מס'"  ניתן להגדיר את כותרת העוסק מורשה במסמכים לפי דרישת השלטונות, לדוגמא: מלכ"ר צריך לציין מלכ"ר מס', עמותה וכו'.
שים לב! שינוי כותרת העוסק מורשה הינה באחריותו המלאה של המשתמש, במידה והעסק הינו עוסק מורשה – אין לשנות את ההגדרה.  17
חשבונות אוטומטים
בחוצץ זה יוגדרו החשבונות הראשיים לצורך רישום פקודות יומן בעת הפקת מסמכי מכירות, קניות.
• ניכוי במקור
מלקוחות
   יש לציין את מספר החשבון  באינדקס לצורך רישום של ניכוי במקור  מלקוחות. בהפקת קבלה אם ירשם סכום ניכוי במקור תיווצר פקודת יומן  המחייבת את מספר החשבון שצויין.
   מספקים
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום של ניכוי במקור  מספקים. בקליטת פקודת יומן של תשלומים לספקים אם ירשם סכום ניכוי  במקור תיווצר פקודת יומן המזכה את מספר החשבון שצויין.
• ברירות מחדל לחשבון
קופת מזומנים
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום של תקבול במזומן  מלקוחות בעת הפקת קבלה, תיווצר פקודת יומן המחייבת את מספר  החשבון שצויין.
   קופת שיקים
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום של   תקבול בשיק  מזומן/דחוי מלקוחות בעת הפקת קבלה, תיווצר פקודת יומן  המחייבת את מספר החשבון שצויין.  18
הכנסות חייבות
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום הכנסה חייבת. בהפקת  מסמכי הכנסה, כגון: חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס וכו',תיווצר פקודת  יומן המזכה את החשבון שצויין.
   הכנסות פטורות
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום הכנסה פטורה.  בהפקת מסמכי הכנסה, כגון: חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס כו',תיווצר פקודת יומן המזכה את החשבון שצויין.
   יתרת פתיחה
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום של יתרות פתיחה   במעבר לשנת מס חדשה.
קניות
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום הוצאה. בהפקה של חשבונית מס רכש המערכת תחייב את החשבון שצויין.
   בנק לעדכון תזרים מזומנים
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך עדכון תנועות התזרים.  בהפקת קבלה או רישום של פקודת תשלום לספקים יתעדכן תזרים  המזומנים לחשבון שצויין.
קוד מיון חברות אשראי
   יש לציין את קוד המיון שהוגדר לחברות האשראי.
הגדרות למע"מ/מקדמות
בחוצץ זה יוגדרו חשבונות המע"מ לצורך רישום פקודות יומן בעת הפקת מסמכימכירות,  קניות.  כמו כן יש להגדיר את טווח חשבונות ההכנסות החייבות והפטורות לצורך בניית דו"ח מע"מ ודו"ח מקדמות מס.
• חשבון מע"מ
עסקאות
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום פקודת יומן בעת הפקת  מסמך הכנסה . בהפקת המסמך תיווצר פקודת יומן המזכה את מספר  החשבון שצויין בסכום המע"מ.
   תשומות
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום פקודת יומן  בעת קליטת מסמך הוצאה. בקליטת המסמך תיווצר פקודת יומן המחייבת  את מספר החשבון שצויין בסכום המע"מ.
   תשומות ציוד
יש לציין את מספר החשבון באינדקס לצורך רישום פקודת   יומן בעת  קליטת מסמך הוצאה בגין רכישת ציוד קבוע. בקליטת המסמך תיווצר  פקודת יומן המחייבת את מספר החשבון שצויין בסכום המע"מ.
• מקבוצת מיון / עד קבוצת מיון
הכנסות חייבות
יש לציין את טווח קבוצות המיון שהוגדרו כחשבונות חייבים במע"מ. בעת  הפקת דו"ח מע"מ ודו"ח מקדמות מס יחושבו כהכנסות חייבות החשבונות   ששויכו לקבוצות המיון שצויינו.
   הכנסות פטורות
יש לציין את טווח קבוצות המיון שהוגדרו כחשבונות פטורים ממע"מ.  בעת הפקת דו"ח מע"מ ודו"ח מקדמות מס יחושבו כהכנסות פטורות  החשבונות ששויכו לקבצות המיון שצויינו.
   הכנסות פטורות (לא לדו"ח מקדמות)
יש לציין את טווח קבוצות המיון שהוגדרו כחשבונות פטורים ממע"מ, אך  לא יבואו לידי ביטוי בדו"ח    מקדמות המס.
הגדרות למאזן
לצורך בניית המאזן יש להגדיר את טווח קבוצות המיון בחתכים השונים כגון: לקוחות, ספקים, הוצאות וכו'.
לדוגמא במידה ובטבלת קבוצות המיון הוגדרו ללקוחות שתי קבוצות מיון – קוד 300 ללקוחות צפון וקוד 301 ללקוחות דרום,    יש להקיש מקבוצת מיון 300 עד קבוצת מיון 301.
הגדרות לקליטת  פ.יומן
בחוצץ זה יוגדרו ברירות מחדל לאופן קליטת פקודות יומן.
• מתאריך עד תאריך
   מגבלת תאריך רישום
   יש לציין את טווח תאריכי  הרישום אותם ניתן יהיה להקליד בעת קליטת  פקודות יומן.
   מגבלת תאריך ערך
   יש לציין את טווח תאריכי הערך אותם ניתן יהיה להקליד בעת קליטת  פקודות יומן.
קליטה לפי:
קוד כרטיס סמן את התיבה במידה וקליטת פקודות יומן תתבצע עפ"י קוד  הכרטיס.
   מפתח אלפאנומרי
   סמן את התיבה במידה וקליטת פקודות יומן תתבצע עפ"י מפתח  אלפאנומרי.
   מספר המנה הבאה
   שדה זה מכיל את מספר המנה הבאה שתפתח ומתעדכן באופן אוטומטי
   בהתאם למספר המנות שנפתחו.
   מספר הפקדה הבאה
   שדה זה מכיל את מספר הפקדה הבאה שתירשם במערכת.
התאמה אישית
ניתן להגדיר בכל עסק את קיצורי הדרך שיופיעו  בחלון לפי בחירתכם.
ע"מ להגדיר סט של קיצורי דרך מועדפים יש ללחוץ על כפתור הוספת סט ולהקיש שם שיאפיין את הסט.
כעת יש לבחור מתוך 'תפריט' (החלק הימני של החלון) את קיצורי הדרך הרצויים
1. יש להכנס לכל תפריט ע"י הקשה על ה-+
2. תתקבל רשימת האפשרויות שמופיעות בתפריט, הקשה על 'קליק כפול' או
על כפתור 'להוסיף' תעביר את קיצור הדרך הנבחר למועדפים שלי (החלק השמאלי של החלון).
3. לכל קיצור דרך ניתן להוסיף תמונה,  זאת ע"י הקשת 'קליק כפול'  על
הקיצור במועדפים שלי  ובחירת מיקום התמונה במחשב.
4. לשמירת  ההגדרות יש להקיש על החל.
את סרגל קיצור ניתן לגרור לתפריט עליון,  תחתון או במרכז,  במידה והסרגל נסגר 'קליק כפול' בכל נקודה במסך תחזיר אותו.


לפרטים נוספים ולנציג שירות

אוטוסופט בשבילכם ולמענכם !

רחוב שארית ישראל 35 בית שער הסיטי, תל אביב 68165

טל: 074-767-94-82 | פקס: 072-2766105