מס הכנסה |

מס הכנסה

החל מ- 01.01.2010 יחויבו עסקים בעלי מחזור של למעלה מ- 4 מליון ש"ח בשנת 2009 בדיווח מקוון ומפורט של חשבוניות המע"מ. מובא לפניכם עיקרי הדברים על פי הודעת רשות המיסים, הוראות ביצוע ומצגת בנושא.

עפ"י הוראת השעה, החל בדוח 01/2010 המוגש ב- 02/2010 יחויבו עוסקים גדולים (שמחזורם המדווח בשנת 2009 לפחות 4 מיליון ש"ח) להעביר לרשות המסים מידי חודש קובץ במבנה PCN874. הקובץ שיופק ממערכת הנהלת החשבונות לא יהיה חתום בחתימה אלקטרונית, אולם, לצורך שידורו למע"מ, כל עוסק מורשה יידרש להצטייד בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת באישור המדינה. חתימה כאמור ניתנת כיום לרכישה באמצעות (חברת קומסיין בע"מ) ראה הבהרה.

*מלכר"ים ומוסדות כספיים "גדולים" ייכללו במהלך החל מדוח 07/2010.

*עוסקים החייבים הנהלת חשבונות כפולה (חברות), עוסקים שמחזורם המדווח בשנת 2009 גבוה ממיליון ש"ח ייכללו במהלך החל מדוח 01/2011.

*כל העוסקים המורשים והמלכר"ים צפויים להיכלל במהלך החל מדוח 01/2012.

*עוסקים קטנים שאינם חייבים בדיווח המפורט בשנת 2010 הזכאים להחזר מע"מ, יוכלו להמשיך להפיק את קובץ PC874 במבנה הישן, ולשדרו למע"מ באמצעות המייצג ובמסגרת כלים נוספים שיעמדו לרשותם, ועל כך יבואו הנחיות נפרדות.

 

חובת ניכוי במקור ממקבלי תשלומים

מלבד חובת ניכוי מס במקור מתשלומים לספקים שחלה על נישום שהמחזור השנתי של עסקו עולה על סכומים שנקבעו, חלה חובת ניכוי במקור גם על כל מי שחייב בניהול ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה לרבות חברות בע"מ. כמו כן חלה חובת ניכוי במקור לגבי כל נישום על תשלומי שכר דירה. בנוסף לכך חלה חובת ניכוי במקור על תשלומים מסוימים לפי סוג העסק המשלם כגון שכר סופרים, עמלות ביטוח, שכר אומנים ומרצים, עבודות קבלנות משנה בבניה, הובלה, מתכת, אלקטרוניקה, ועיבוד יהלומים. המשמעות הפרקטית של חובת ניכוי מס במקור היא שיש להשיג אישורים על ניכוי במקור וניהול ספרים עבור כל הספקים ונותני השירותים הקבועים של העסק. בעבר היה על הנישום לפנות ישירות לכל הספקים ונותני השירותים שלו ולקבל מהם אישורים תקפים על ניכוי במקור. כיום ניתן לקבל את האינפורמציה הנ"ל באתר האינטרנט של מס הכנסה לפי מספר העוסק של הספק. על פי אישורים אלו יש לנכות את המס במקור או כאשר יש פטור מלא אז כמובן אין ניכוי במקור. את האישורים הנ"ל מומלץ להדפיס לשמור בקלסר לפי סדר אלפביתי. באופן זה יהיה ניתן להציג אישורים אילו בעת ביקורת מס הכנסה אשר עלולה להיערך גם שנים לאחר מכן. ההתנהלות מול מס הכנה היא תהליך עדין, תהליכים כאלה, כמו לקיחת משכנתא, עדיף לשלב בהם גם יועץ שמבין בעניין זה. מתשלומים בגין שירותים או נכסים לספק אשר אין לו אישור כאמור –  יש לנכות מס במקור – 20% אם מקבל התשלום המציא אישור שהוא מנהל ספרים כחוק או 30% בהעדר אישור כזה. ניכוי במקור מתשלומי שכר דירה הוא 35%. הניכוי במקור הוא אחוז מסה"כ התשלום כולל המע"מ. אין צורך לנכות מס מתשלום חד פעמי של עד 4,440 ש"ח לספק שאינו עובד באופן קבוע עם העסק. יש להקפיד מאוד על ביצוע ההוראות הנ"ל היות ואי ניכוי מס במקור גורר קנסות כבדים וכן אי הכרה בהוצאות לצורך מס.

 

תוכנת הנהלת חשבונות חישובית זהב של חברת אוטוסופט מטפלת בניכוי במקור לספקים במודול הנהלת חשבונות חד צדדית וכמובן גם באופן מלא ומפורט יותר בהנהלת חשבונות כפולה.

בהנהלת חשבונות חד צדדית: בתפריט מסמכים ניתן להקליד "קבלה מספק" עבור כל הניכויים במקור שביצע העסק לספקים. לאחר מכן ע"י הדפסת ספר קבלות לפי החתך הרצוי ניתן לראות דוח מפורט של הניכויים במקור לפי ספק.

בהנהלת החשבונות הכפולה: ברשומה של הספק ניתן להגדיר לכל ספק את אחוז הניכוי במקור ואת תוקף האישור לניכוי במקור. בעת ההקלדה או הביצוע של תשלומים לספקים אפשר לעדכן את סכום הניכוי במקור אם היה, או במידה והניכוי במקור הוגדר ברשומה של הספק – הוא יחושב באופן אוטומטי. לאחר מכן ניתן לקבל בחישובית זהב הכפולה דוחות תקופתיים של הניכוי במקור מודפסים או על גבי תקליטון בהתאם לדרישות של רשויות המס.לפרטים נוספים ולנציג שירות

אוטוסופט בשבילכם ולמענכם !

רחוב שארית ישראל 35 בית שער הסיטי, תל אביב 68165

טל: 072-2772222 | פקס: 072-2766105