מודלים נוספים |

תחום הקופות הרושמות התקדם באופן נרחב בשנים האחרונות ואחד המקומות הבולטים שאנו רואים זאת הוא בענף המזון ובמיוחד בענף המינימרקטים. מטבע הדברי

מודולים למערכת שאנו מציעים