אוטוקאש- סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה עבור קופה רושמת AUTOCASH

הפקת דוח מכירות עובד

הפקת דוח מכירות עובד

הפקת דוח מכירות מצטבר

הכנסת כסף לקופה

החלפת פריט

החזרת פריט א'

החזרת פריט ב'

הוספת פרטי לקוח ע"ג חשבונית

ביצוע משלוח

ביטול מבצע

קליטת עובד חדש למערכת

צפייה בדוחות סוף יום

כניסה לעמדת המכירה

יצירת קשר עם מחלקת התמיכה מתוך התוכנה

טיפול ברישום שעות עובדים

הקמת פריטים במערכת

הקמת מבצעים מדורגים

הקמת מבצעי הנחה לקבוצת פריטים

הקמת מבצע קנה קבל

הקמת מבצע בונוס

הקמת לקוח במערכת

הפקת תעודת משלוח רכש

הפקת דוח תקבולים חודשי

הפקת דוח רווח

הפקת דוח עסקאות אשראי

הפקת דוח נוכחות עובד

הפקת דוח מעקב מבצעים

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !