ביצוע מכירה

תהליך המכירה מורכב ממספר שלבים:

קליטת פריט – קליטת פריט יכולה להתבצע בשלושה אמצעים:
 1. ע"י סורק ברקוד – במקרה זה יעלו כל פרטי הפריט במידה והוקלדו מראש למערכת (קוד פריט, שם הפריט ומחירו).
 2. ע"י הקשה על מקש קליטת פריט במקלדת – ניתן להקיש את קוד הפריט במידה וידוע או ללבחור את הפריט מרשימה ע"י הקשה על מקש "חיפוש".
 3. ע"י הקשה על מקש מקוצר לפריט מסוים.

במידה וללקוח יש הנחה קבועה המערכת תמלא באופן אוטומטי את שדה 'הנחה' (חל על כל סוגי הקליטה).
לאחר שנבחר פריט מסוים:

 • ניתן לשנות את הכמות ע"י הקשה על 'קליטת כמות' במקלדת.
 • ניתן לשנות את המחיר ע"י הקשה על 'קליטת מחיר' במקלדת.

הנחה – ניתן לבצע הנחה לכל פריט בנפרד. במידה וללקוח הנבחר קיימת הנחה קבועה ההנחה תופיע באופן אוטומטי בכל שורה.
צורת תשלום – את התשלום ניתן לקבל בארבעה אמצעים.

 1. מזומן (F1) – בעת לחיצה על מקש 'מזומן' במקלדת יפתח חלון ובו הסכום לתשלום ומתחתיו שדה בו יש להקיש את סכום ששולם במזומן. לאחר לחיצה על אישור המערכת תקפיץ חלון ובו סכום העודף ותפתח את מגירת הכסף.
 2. שיק (F2) – בעת לחיצה על מקש 'תשלום בשיק' במקלדת יפתח חלון בו יש להקיש את מספר התשלומים את פרטי השיק הראשון. הסכום יחולק באופן שווה עפ"י מספר התשלומים וכן מספר השיק יתקדם במספר אחד ותאריך הפרעון יתקדם בחודש. תאריך הפרעון, פרטי השיקים וחלוקת התשלומים ניתנים לשינוי.
 3. כ. אשראי(F3) – בעת לחיצה על מקש 'כרטיס אשראי ידני' במקלדת יפתח חלון ובו רשום 'העבר כרטיס אשראי'. יש להעביר את כרטיס האשראי. המערכת מבצעת בדיקה מול ש.ב.א ע"י חיוג ולאחר קבלת אישור המערכת מדפיסה חשבונית ללקוח ושובר חתימה. במידה והכרטיס שחוק או ישנה בעיה מסוימת עם הכרטיס יש להקיש על מקש 'עסקה טלפוניות/חתימה(F3)' ולהקיש את פרטי כרטיס האשראי.
  אם רוצים לבצע עסקה ללא חיוג לשבא (עסקאות שבוצעו ידנית עקב בעיה בקו הטלפון או מכל סיבה אחרת) יש להקיש על כפתור 'ללא שבא', תתבצע עסקה שלא תשודר לשבא(ללא חיוב).
 4. שובר זיכוי (F4) – בעת הקשה על מקש זה תתבקש להקיש את מס' השובר,סכום השובר,תאריך הפקתו ואת מספר הקופה בה הופק השובר. אם השובר לא נוצל במלואו בקניה, אזי מופק שובר אחר עם סכום ההפרש. השובר ניתן לשימוש חד פעמי.
  הפקת שובר זיכוי – שובר זיכוי יופק כאשר הסכום לתשלום בתלוש המכירה נמוך מ- 0.

במידה ורוצים להפיק שובר זיכוי בגין פריטים שהוחזרו יש לבחור את הפריטים שהוחזרו ולקלוט את כמויות הפריטים במינוס. תופק חשבונית מס זיכוי אשר תציג את הפריטים שהוחזרו ובנוסף יופק שובר זיכוי.
התשלום יכול להיעשות בכמה אמצעי תשלום. במידה ובחרתם ביותר מאמצעי תשלום אחד  יש להעביר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום האחרון מאחר והעברה של הכרטיס מחייבת את כל היתרה לתשלום שנותרה בעסקה.
התלוש יודפס ועל המסך יופיע חלון ובו סכום העודף הנדרש, למעט כ.א אשר שולח ישירות להדפס (F10)

 

חזרה לדף המדריכים

נושא הבא-כפתורים פעילים

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !