דוחות

תפריט זה מאפשר הפקת דוחות שונים

  • דוח סוף יום – ניתן להפיק את הדוח על קבצים יומיים (קבצים הנוצרים במשך היום ועדיין לא הועברו בפעולת סוף יום) או על קבצים קבועים.
  • דוח מכירות פריטים– דוח זה מציג את כמות המכירות של הפריטים לפי:טווח תאריכים, פריט מסוים, מכירות ללקוח, קבוצת מיון של פריטים, מכירות של עובדים ומכירות לספק.
  • דוח מכירות יומי מפורט – דוח זה מציג את כמות המכירות של הפריטים ליום מסוים.
  • דוח פרוט מכירות לעובד– דוח זה מציג את כמות המכירות של הפריטים לעובד או עובדים בתאריך מסוים או בטווח תאריכים.
  • דוח יתרת לקוחות – דוח זה מציג את יתרת הלקוחות כולם, זכאים או חייבים.
  • דוח מכירות לפי קבוצות– דוח זה מציג את המכירות בתאריכים לפי קבוצות פריטים.
  • דוח מכירות לפי שעות– דוח זה מפרט המכירות לפי שעות.
  • דוח מכירות מצטבר– דוח זה מציג את המכירות בכלל בחתך של תארים ועובדים. זהו הדוח הבסיסי שמועבר בדרך כלל להנהלת חשבונות.

דוח מחירון – דוח זה מציג את המחירונים שקיימים במערכת (במידה ומוגדר יותר ממחירון אחד) ואת כל המכירות שבוצעו לפי אותו מחירון.

דוח מכירות לפי מאפיינים – במידה והוגדרו מאפיינים נוספים לפריטים ניתן להציג דוח לפי המאפיינים שהוגדרו.

דוח רווח – דוח זה מפרט את אחוז הרווח ואת הערך השקלי של הרווח לפריט (ניתן להציג דוח זה רק על פריטים שהוגדר להם מחיר עלות).

דוח שינויי מחירים – דוח זה מפרט את הפריטים ששונה להם המחיר באופן קבוע.

דוח תחזית הזמנות – דוח זה מציג את הלקוחות ואת המוצרים אשר הופק להם מסמך "הזמנה" וטרם סופקו ללקוחות.

דוח סיבות ביטול – מאפשר להציג את סיבות ההחזרה של מוצרים לחנות, בתנאי שהוגדרו מראש אופציות שונות של סיבות החזר.

דוח ניתוח פריט – מאפשר לקבל את מרבית הנתונים עבור פריטי המלאי כגון כמות, תנועות כניסה/יציאה, יתרת מלאי, רווח וכו'…

דוח סיכום תקבולים חודשי – דוח זה מציג את כל התקבולים שנתקבלו לחודש מסוים.

דוח שוברי זיכוי – דוח זה מציג את שוברי הזיכוי שנוצלו, לא נוצלו או את כולם.

דוח השוואת תקבולים – דוח זה מאפשר להציג את התפלגות המכירות לפי חודשים בשנה, לפי אותו חודש בשנים שונות או לפי ימים בתוך כל חודש.

דוח עסקאות בכרטיסי אשראי – דוח זה מפרט את העסקאות שבוצעו באשראי לפי תאריך וחברת אשראי.

דוח תחזית מכרטיסי אשראי – דוח זה מראה את תחזית ההכנסות הצפויות מחברות האשראי (עסקאות תשלומים, עסקאות דחויות וכו…)

דוח ריכוז תקבולים למע"מ – מציג את כל העסקאות החייבות שבוצעו.

דוח החזרת כסף – דוח ביטולי עסקאות, הנפקת זיכויים והחזרי כסף שבוצעו.

שחזור מסמך

שחזור מסמך – מאפשר לנו להיכנס להעתקי מסמכים ולשחזר מסמך.

דוח שיווק

שגור SMS – בדוח זה ניתן לשלוח את קובץ ה SMS שהוכן ב – הגדרות -> מבצעים -> SMS -> הודעותSMS…

מעקב SMS – דוח זה מציג את הודעות ה SMS שנשלחו.

ניצול נקודות/כוכבים – דוח זה מציג את הקניות שנוצלו בהן נקודות או כוכבים.

שגור Email – אופציה זו מאפשרת משלוח Email לכל הלקוחות או לקבוצה נבחרת של לקוחות.

בכדי להפעיל את שיגור הemail חייבים להגדיר את תוכנת outlook  במחשב (עדיף לעשות את משלוח המיילים לפי קבוצות של עד 50).

דוח מונים – מאפשר לראות את קריאות המונים שנעשו בטווח תאריכים מסוים.

מעקב מבצעים – דוח זה מציג את המבצעים שהופעלו בטווח תאריכים שנבחר.

יתרת מנויים – דוח שמציג את יתרת המנויים.

היסטוריית מנוי – דוח שמציג את היסטוריית המנויים.

קופונים – דוח שמציג את הקופונים שהונפקו (פעילים/לא פעילים).

שימוש בנקודות – דוח מעקב שימוש בנקודות/כוכבים.

כרטיס מנוי – דוח שמציג את כרטיסי המנוי שיש במערכת (פעילים/לא פעילים).

מעקב אפיונים – דוח המאפשר הצגת רשימה של לקוחות העונים על אפיון מסוים.

בנוסף דוח זה מאפשר שליחת  sms או/ו  .email

תוקף מנויים – דוח זה נותן אפשרות להציג את המנויים שהתוקף שלהם פג או לקראת סיום.

תנאי להפעלת הדוח– הגדרה של תוקף לכל מנוי בעת ההקמה.

קטלוג פריטים – מאפשר הדפסה של קטלוג מוצרים שכולל את כל נתוני הפריט לפי מחירון נבחר .

דוח שעון נוכחות

דוח שמציג את הנוכחות של העובדים.

משלוחים – דוח לשליח שמציג את כל המשלוחים הממתינים.

שבא – שירותי בנק אוטומטיים (לשימוש מחלקת תמיכה אוטוסופט)

החלפת קופאי אפשרות להחליף את הקופאי, רלוונטי אך ורק ללקוחות המפעילים את מערכת ההרשאות.

 

חזרה לדף מדריכים

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !