הנחיות להפקת חשבונית עצמית

ההנחיות כוללות 3 שלבים, להלן הנחיות (הדוגמאות מתייחסות למע"מ 17 אחוז):

הפקת חשבונית מס לספק

הפקת חשבונית מס רגילה, יש להפנות ל"הכנסות חשבונית עצמית", שמייצרת פקודת יומן:

חובת ספק (117)

זכות "הכנסות חשבונית עצמית" (100)

זכות מעמ עסקאות (17)

קליטת חשבונית רכש

קליטת חש' רכש במאגר זמני, שמייצרת פקודת יומן:

זכות ספק (117)

חובת "הוצאות חשבונית עצמית" (100)

חובת מעמ תשומות (17)

קליטת פקודת יומן

חובת "הוצאות שכירות" ללא מעמ  (100)

זכות ספק (100)

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !