הקמת קבוצות פריטים

אייקון פריטים>קבוצות פריטים>חדש

12

בלחיצה על "חדש" מתקבל –

13

נבחר קוד לקבוצה, קוד מספרי וללא אותיות וניתן שם לקבוצה.

נחץ על "שמור" על מנת לשמור.

הקבוצה תתווסף לרשימת הקבוצות.

לאחר מכן, ניתן לערוך את הקבוצה ע"י לחיצה על "ערוך" (מסומן בעיגול בצבע ירוק בתמונה בראש העמוד).

 

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !