כפתורים פעילים

מקשים פעילים – מציג את רשימת המקשים המקוצרים שהוגדרו במקלדת
יתרת מלאי – הקשה על כפתור זה פותחת חלון בו יש לבחור את המחסן אשר רוצים לראות את יתרות הפריט המצויות בו. בעת בחירת המחסן יופיעו כמויות כניסה למלאי וערך כספי של הפריט, יציאה מהמלאי ויתרת הפריט.
קליטת פריט – בהקשה על המקש יש להקליד את מספר הקוד/ברקוד של הפריט. בהקשה על מקש זה ניתן לבצע גם חיפוש לפי שם הפריט ע"י הקשה על מקש 'חיפוש'.
קליטת מחיר – מקש זה מאפשר הקשת מחיר לפריט שנבחר.
קליטת כמות – מאפשר להקיש מס' יחידות מאותו פריט. ניתן להשתמש במקש 1+.
הנחה – המערכת מאפשרת מתן הנחות ללקוחות. בשדה הנחה ניתן לראות בעת קליטת הפריט באם ללקוח נתנה הנחה קבועה. ניתן לשנות את אחוז ההנחה ע"י הקשה על מקש הנחה.
נוכחות – יש להקיש על כפתור זה ולהעביר את כרטיס העובד, תעודכן שעת כניסה לעובד. בסוף משמרת יש להקיש שוב על הכפתור ולהעביר שוב את הכרטיס. תעודכן שעת יציאה של העובד.
ניקוי מסך-  מנקה את פרטי המכירה הנוכחית מהמסך.
סגור(ESC) – כפתור זה מאפשר לצאת מעמדת המכירה לתפריט הראשי.
הדפס (F10)- בסיום המכירה יש להקיש על מקש זה, התלוש יודפס ועל המסך יופיע חלון ובו סכום העודף הנדרש.
פתח מגרה (SF10)-  הקשה על כפתור זה תפתח את מגרת הכסף.
פעולות (AF4)-  מכירות אחרונות/שחזור מסמך – מאפשר העתקת שורות מתלוש מכירה שהופק לתלוש הנוכחי. הקשה על הכפתור תפתח חלון 'ניהול העתקי מסמכים' שמכיל את העתקי התלושים. יש לסמן את השורה שבה מצוי המסמך אותו רוצים להעתיק ולהקיש על 'העתקת שורות'.
כמו כן בהקשה על כפתור 'חיפוש' ניתן לבצע חיפוש של חשבונות לפי מס' אסמכתא / טווח תאריכים / סכומים / לקוח וכו'…
השהיית מסמך נוכחי – מאפשר להשהות מכירה שהוקלדה ולא הופקה ולעבור להקלדת תלוש המכירה הבא.
החזר מכירה מהשהיה – אפשרות להחזיר מכירה שנמצאת בהשהיה. מספר המכירות המצויות בהשהיה יצוין בסוגריים (במידה וקיימות).
הפקת שובר החלפה – אופציה זו מאפשרת הפקת שובר החלפה לחשבונית. בהקשה על מקש זה יפתח חלון בו יש להקיש את מספר החשבונית לה רוצים להפיק את שובר ההחלפה ולהקיש על 'אישור'. במידה ולא יודעים את מספר החשבונית ניתן להקיש על כפתור 'בחר', הקשה על מקש זה תפתח את חלון 'ניהול העתקי מסמכים' בו מוצגים העתקי החשבוניות, יש לסמן את השורה הרצויה ולהקיש על 'אישור'.
יפתח חלון 'הפקת שובר החלפה' בו יוצגו הפריטים שהופיעו במסמך הנבחר.
**** יש לסמן ב- את הפריטים להם רוצים שובר החלפה ולהקיש על 'הדפסת שובר החלפה (F10)'. במידה ורוצים להפיק שובר נפרד לכל אחד מהפריטים שסומנו יש להקיש על 'הדפסת שובר לכל פריט

המרת שובר זיכוי- אופציה זו מאפשרת המרה של שובר הזיכוי לכסף, במידה והלקוח רוצה לקבל כסף במקום שובר הזיכוי שקיבל.

בחלון 'ניצול שובר זיכוי'יש להקיש את מס' השובר,סכום השובר, תאריך הפקתו, מספר הקופה בה הופק השובר ולהקיש על 'אישור'. יפתח חלון 'המרת שובר זיכוי' בו יש לבחור באמצעי התשלום הרצוי- 'החזרת כסף מזומן' או 'זיכוי כרטיס אשראי'.

בהחזרת כסף מזומן- תופק קבלה ובה יוצג סכום המזומן שהוחזר (במינוס) ושורה נוספת בה ירשם מס' השובר וסכומו. בנוסף יודפס תלוש 'המרת שובר זיכוי והחזרת כסף' ובו תופיע מספר הקבלה שהופקה ואישור בכתב על החזרת הכסף ובו יש למלא את פרטי הלקוח- שם פרטי ושם משפחה, כתובת וטלפון. בתחתית התלוש יצוין מספר שובר הזיכוי שהומר ותאריכו.
לאחר ביצוע הפעולה המערכת מקפיצה חלון מידע אשר מנחה את הקופאי לקחת את שובר הזיכוי מהלקוח ולחבר אליו את אישור ההמרה החתום ע"י הלקוח ומתן תלוש האישור ללקוח.

בזיכוי כרטיס אשראי- המערכת פותחת חלון אשר מבקש להעביר כרטיס אשראי – יש להעביר את כרטיס האשראי המקורי שבו נעשתה העסקה (לא ניתן להקליד ידנית מס כרטיס).

הדפסת שובר חתימה אחרון- אופציה זו מאפשרת להדפיס את שובר החתימה של עסקת האשראי האחרונה שבוצעה במידה ומסיבה מסוימת לא הודפס (לדוגמא: כתוצאה ממחסור בנייר במדפסת).

הכנסת כסף-אפשרות להכניס כסף לקופה ללא ביצוע מכירה. לדוגמא: הכנסת כסף בתחילת יום.

הוצאת כסף-אפשרות להוציא כסף מהקופה ללא ביצוע מכירה. לדוגמא: הוצאת כסף לפריטה.

ביטול מכירה- ניתן לבטל תלוש מכירה שהופק.

בביטול התלוש יבוצעו שתי פעולות:

  • החזרת הפריטים למלאי.
  • ביטול התקבול המקורי.

בבחירת פעולת ביטול תלוש יפתח חלון בו יופיע מס' התלוש האחרון, לביטול מס' תלוש אחר יש להקיש את מס' התלוש הרצוי ולהקיש 'אישור'. תופיע תיבת הודעה ובה יוצגו פרטי התלוש- מס' התלוש, סכום התלוש ותאריך הפקתו. יש לוודא כי פרטי התלוש אכן תואמים את פרטי התלוש אותו רוצים לבטל. במידה והפרטים תואמים יש להקיש על 'כן'.

לאיתור תלוש יש להקיש על 'בחר', יוצגו העתקי התלושים שהופקו נכון לאותו יום. להצגת העתקי תלושים קודמים יש לסמן V בתיבת 'מסמכים קודמים'.

הנחה כללית – מאפשרת להקיש אחוז הנחה לכל שורות המסמך.

שגור הודעת SMS – במסך זה ניתן ליצור הודעת SMS למספר סלולארי בודד.

קיימת אפשרות לבחור את תוכן ההודעה השמורה מראש, או ליצור הודעה חדשה.

הדפסת תוויות מדף, הדפסת מדבקות ברקוד בגליל – אפשרות להדפסה של ברקודים.

דוח X – מציג את סגירת הביניים, דוח אינפורמטיבי בלבד לא סוגר ולא מעדכן דבר.

חישוב רווח למכירה נוכחית – מאפשר להציג דוח רווח לאותה עסקה שנמצאת כרגע בעמדת מכירה (בתנאי שלכל המוצרים הועברו מחירי עלות).

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !