מכירות

ניתן להדפיס ולייצא לאקסל את כל הדוחות.

  • שחזור מסך- הפקה של העתקי מסמכים.
  • השוואת מכירות- השוואה של מכירות לפי חתך של יומי, שבועי, חודשי, שעתי ותקופה.
  • מכירות פריטים לתקופה (כמות וסה"כ).
  • מכירות פריטים (מחיר ממוצע).
  • מכירות לפי קבוצות.
  • מכירות לפי ספקים.
  • מכירות לפי תגיות.
  • ריכוז מכירות לקבוצה.
  • ריכוז מכירות לספק.
  • רווח פריטים.

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !