מלאי

  • יתרות מלאי פריטים- כמה נשאר במלאי מפריט לפי תאריכים.
  • יתרות מלאי קבוצות פריטים- כמה נשאר במלאי מקבוצות לפי תאריכים.
  • כרטיס פריט- צפייה בתנועות פריטים לפי תאריכים.
  • מלאי מת- פריטים ללא תנועות מלאי לפי תאריכים.
  • ספירות מלאי- הקמה של ספירות מלאי.

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !