עובדים

  • רשימת עובדים- הקמה של עובדים, הקצאה למחסן (חשוב!), חישוב עמלות.
  • קבוצות עובדים- הקמת קבוצות ושיוכם לעובדים (דוגמא- אחמשי"ם, קופאים).
  • שעון נוכחות- צפייה בנתוני נוכחות של עובדים ואפשרות עריכה.
  • דו"ח שעות- הדפסה של "שעון נוכחות".

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !