עץ מוצר

עץ מוצר

במסך הראשי של התכנה ללחוץ על "תפריט"

  92

נפתחה למעלה שורה, לבחור בלשונית מלאי-> הגדרת עץ מוצר

לבחור בחדש
93

ללחוץ על בחר, ולבחור את פריט האב שעליו
94

יבנה העץ מוצר.

להכניס שם, כמות =1.

מחירון מוצר מוגמר להכניס צרכן.

מחסן מוצר מוגמר: המחסן של הקופה (אם נפתח

במחסן ירוחם אז לבחור את ירוחם).

לסמן עץ מכירה וללחוץ אישור.

ללחוץ שוב על אישור ואז יפתח החלון הבא:
95

להכניס פריטים שיהיו בתוך העץ מוצר, ע"י לחיצה על שלושת הנקודות תחת "קוד פריט בן".
לבחור את כמות הפריט הספציפי בתוך העץ מוצר, לבחור את המחסן של אותה הקופה, לבחור מחירון צרכן ולהכניס את הפריט הבא, בסיום ללחוץ על שמור. לצאת מהחלון ע"י לחיצה על ביטול. לשמור שינויים וללחוץ סגור בחלון עם העץ מוצר המוגדר.

להכנס לקופה ולהעלות את פריט האב שעליו מוגדר העץ מוצר. הפריטים שהוגדרו לתוך פריט האב יוקפצו אוטומטית למסך המכירה.

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !