שידור נתונים-CashOnTab

לוחצים על כפתור בשם "שרות"

17

לוחצים על כפתור בשם "שידור נתונים"

18

בוחרים "שידור נתונים קודמים"

19

מסמנים "וי" ירוק

20

בוחרים את תאריך ההחלה

21

בוחרים את תאריך הסיום

22

בוחרים "שידור מסמכים"

23

לוחצים על הוי הירוק וממתינים להודעה המאשרת שהנתונים נשלחו בהצלחה

24

זוהי ההודעה שמאשרת שהנתונים נשלחו בהצלחה-

25

לסיום – עושים יציאה, ע"י X אדום וכפתור "יציאה".

אם בהודעה התקבלה שגיאה (Failure) יש לכבות את הקופה, להדליק מחדש, להמתין עד שהקופה מסיימת טעינה ולעשות את התהליך הנ"ל שוב מחדש.

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !