תקבולים

  • השוואות תקבולים- השוואת תקבולים לפי חתך שבועי, חודשי ותקופה.
  • שידורי שב"א- צפייה בשידורי עסקאות האשראי לשב"א.
  • זיכויים- צפייה בשוברי זיכוי שנוצלו ושטרם נוצלו.
  • דו"ח סיכום תקבולים מפורט.
  • דו"ח סיכום תקבולים יומי.
  • דו"ח סיכום תקבולים חודשי.
  • דו"ח פירוט שיקים.
  • דו"ח עסקאות בכרטיסי אשראי.

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !