CashOnTab-מדריך משרד אחורי

  • חוברת הדרכה ללקוח CashOnTab - מדריך – קופה בק אופיס COT אנדרואיד
  • הקמת פריט חדש-BO - הקמת פריט חדש אייקון פריטים>הקמת פריט חדש. כאשר נלחץ על הקמת פריט חדש ייפתח חלון-
  • הגדרות וכפתורים - עורך הכפתורים- הקמת כפתורים למסך המכירה. הודעות- הקמת הודעות לקופה והצגתן על הקופה בכניסה למסך
  • עובדים - רשימת עובדים- הקמה של עובדים, הקצאה למחסן (חשוב!), חישוב עמלות. קבוצות עובדים- הקמת קבוצות ושיוכם
  • דוחות פריטים - ניתן להדפיס ולייצא לאקסל את כל הדוחות, ניתן לקבוע חתכים שונים לדוחות. אינדקס פריטים מפורט.
  • תקבולים - השוואות תקבולים- השוואת תקבולים לפי חתך שבועי, חודשי ותקופה. שידורי שב"א- צפייה בשידורי עסקאות האשראי
  • מכירות - ניתן להדפיס ולייצא לאקסל את כל הדוחות. שחזור מסך- הפקה של העתקי מסמכים. השוואת מכירות-
  • מלאי - יתרות מלאי פריטים- כמה נשאר במלאי מפריט לפי תאריכים. יתרות מלאי קבוצות פריטים- כמה נשאר
  • הקמת קבוצות פריטים - אייקון פריטים>קבוצות פריטים>חדש בלחיצה על "חדש" מתקבל – נבחר קוד לקבוצה, קוד מספרי וללא אותיות

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !