AUTOCASH-מדריך קופה רושמת

  • קופה רושמת- AutoCash – חלק א' - לאחר הדלקת המחשב יש להיכנס לתוכנה ע"י לחיצה על סמל התוכנה: מסך הפתיחה–  בראש המסך
  • קופה רושמת- AutoCash – חלק ב' - בחוצץ יש לקבוע את המספור ההתחלתי של המסמכים המופקים במערכת. במסך זה תקבל מספורים מומלצים
  • קופה רושמת- AutoCash – חלק ג' - פרוייקטים-המערכת מאפשרת להגדיר פרוייקטים (חלוקת העסק למספר סניפים, מחלקות וכו). לדוגמא: ניתן להגדיר כל פרוייקט כאתר בניה, וע"י
  • קופה רושמת- AutoCash – חלק ד' - מאגר קבוע מאגר תנועות הנהלת חשבונות הקבוע כולל בתוכו תנועות אשר נרשמו במאגר זמני, ותנועות המתעדכנות

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !